Birgitta Sjöstrand

Birgitta Sjöstrand

Vi har alla negativa känslor ibland. Vi kan bli frustrerade, arga eller kanske sårade. Här får du fem snabba tips på hur du kan ta tillbaka lugnet, glädjen eller åtminstone bli neutral

1. Stoppa dig själv innan du drar igång hela känsloregistret. STOPP. Sedan frågar du dig: Vad mer kan det här betyda? Ställ den frågan minst tre gånger.
2. Går du ändå igång på alla cylindrar? Bli klar över vilken känsla det är du känner. Är det arg eller frustrerad? Är du sårad eller kanske stressad?
3. Bli nyfiken på budskapet. Alla känslor betyder olika saker. Kortfattat betyder t.ex
-Arg – att en viktig regel du har är bruten.
-Frustrerad – att du känner dig tillbakahållen på något sätt.
-Sårad – är känslan av förlust av något, en förväntan som inte är uppfylld.
4. Bli säker på att du kommer att kunna hantera känslan. Tänk på hur du gjort tidigare eller hur andra gör.
5. Vidta de åtgärder du behöver för att ändra ditt beteende, din kommunikation eller din upplevelse av det som händer. Alltså vad behöver du:
-Ändra på det du gör
-Ändra på hur du kommunicerar dvs. pratar med andra
-Ändra på hur du upplever det som händer, gå tillbaka till frågan under punkt 1: Vad mer kan det här betyda? Vad är det du upplever? Kan det vara på andra sätt, byt perspektiv.

Av Birgitta Sjöstrand, Utbildare inom ledarskap och kommunikation sedan 2003, grundare och VD på Inre styrka AB
För gratis utbildningsfilmer i personligt ledarskap: www.leadershipforlife.se