Kelly Odell

Kelly Odell

Kelly Odell har haft flera högre chefsbefattningar och har idag en mer fristående roll som föreläsare, strategikonsult och ledarskapscoach. Han har också skrivit boken Mänskligt ledarskap. När han först blev chef så upptäckte han att det inte främst var den ekonomiska utbildningen han hade nytta av, utan det var de tidigare, mer människoinriktade teologistudierna som hjälpte honom i chefsrollen. Här är hans tips till dig som vill bli chef:

1. Ledarskapsteorierna är ofta utopiska men ingen människa är perfekt, vi är alla ofullständiga. Chefen kan vara en bra ledare ändå.

2. När du har läst managementlitteraturen – lägg den åt sidan och gör egna reflektioner. Använd den som bollplank, inte som lagbok.

3. Om du inte brinner för det du gör – gör något som du brinner för. Alla personer i företaget behöver inte vara supertaggade på jobbet varje dag, men du som chef ska vara det.

4. Utse medarbetare som har valt att ställa upp och är där varje dag för att de vill det.

5. Räkna med att dina kunskaper om människor blir väl så viktiga som dina ekonomisk- teoretiska kunskaper när du väl är där, som ny chef.

www.astrakan.se/ovrigt/kelly-odell

 

Skribent Carin Andrén