Eva Rosengren

Eva Rosengren

Det är många som vill bli föreläsare. Eva Rosengren, som arbetar på talarförmedlingen Lära för Livet i Göteborg får varje vecka ett stort antal förfrågningar från talare som vill komma in i deras förmedling. Det kan vara allt ifrån experter inom olika ämnen till människor med en livshistoria som de vill förmedla till andra. De märker att det för varje år är fler som vill bli talare. Här kommer hennes bästa tips till dig som vill etablera dig som talare.

1. När du väljer ditt ämne – se till att det återspeglar ett behov hos företag och organisationer. Annars blir det svårt att få uppdrag. Ligg helst före trenderna. Då har du chansen att nischa in dig som ledande expert på området direkt.

2. Teama upp med en talarförmedling. De kan marknadsföra dig på ett sätt som är svårt att klara på egen hand. Om ämnet passar, kan de föreslå dig som talare, även när kunden inte specifikt frågar efter dig.

3. Ta inte för mycket betalt i början. Satsa istället på volym, så att du kommer ut och kommer igång som talare.

4. Bygg ditt personliga varumärke. Se till att synas i rätt sammanhang och uppträd professionellt i alla kontakter.

5. Utveckla dig hela tiden som talare. Uppdatera dig inom ditt ämne. Behöver du förbättra ditt scenframträdande, ta professionell hjälp. En talarförmedling kan ge dig tips på bra utbildningar och coacher.

Läs mer hos www.lfl.se