Sami Sulieman

Sami Sulieman

Som företagare kan en expansion betyda ökade risker och påfrestningar, men också en ökad frihet. Sami Sulieman är VD för finansbolaget Prescott Lewis Invest och delger oss här sina tips för att lyckas med en expansion.

1. Ha ett tydligt syfte
Du måste veta exakt varför du expanderar, annars blir expansionen meningslös. Skriv en utförlig beskrivning av din vision och jobba sedan för den.

2. Gå efter valarna
För att klara av att expandera är det viktigt att du säkerställt ett kassaflöde. För att göra detta måste du ändra fokus från produktion till dina tjänsters mervärde och sedan presentera dem för de stora valarna. 2-3 storföretagare brukar räcka för att stabilisera en expansion.

3. Släpp kontrollen
När du anställer människor finns det inte längre anledning till att göra allting själv. Genom att släppa kontrollen och fördela arbetsinsatserna mellan dig och dina anställda kan lönsamheten öka och frihet uppnås.

4. Umgås med människor som lyckats
När man gör något som man aldrig gjort förut kan det vara skönt att kunna ta hjälp av någon som redan vet hur det går till. Genom att umgås med människor som redan lyckats kan du få värdefulla tips som kan hjälpa dig med expansionen.

5. Bearbeta marknaden
För småföretagare finns det inget skadligare än felrekrytering. Nätverka därför successivt i förebyggande syfte och bearbeta din marknad. När en tjänst blir aktuell blir rekryteringen på så vis lättare eftersom att du då redan vet vilka kandidater som är rätt för tjänsten.

Skribent Johanna Järvstråt