Hur du gör karriär utomlands

Foto: Stock

Hur du gör karriär utomlands

Drömmer du om att jobba utomlands inom hotell- och restaurangbranschen? Richard Svensson, som driver jobbförmedlingsportalen ”Me in a Box”, vet det mesta. Han började som allt-i-allo på en restaurang i Val d’Isère. Sju år senare var han operativ chef för Burj Al Arab, världens enda sjustjärniga hotell i Dubai. Här delar han med sig av sina bästa tips för dig som vill jobba utomlands.

1. Utomlands finns helt andra och större möjligheter
Som svensk och med svenskt pass har man alla möjligheter att resa iväg och jobba. Alla redskap finns och fungerar, som sjukförsäkring och skattebetalning. Samtidigt är vi svenskar lite för bekväma, vi har det så bra att vi blir rädda för att släppa taget. Men utomlands finns det helt andra möjligheter. Och som svensk utomlands blir man snabbt någon. Människor är intresserade av en och man får ett helt annat värde än där hemma, där man bara är en i mängden.

2. Räkna med en ”inkörningstid”
Som svensk har man mycket goda engelskkunskaper, jämfört med många andra. Men det är först när engelskan flyter obehindrat som man verkligen blir någon att räkna med. Därför kan man behöva vara beredd på en viss inkörningstid, för att komma in i språket på arbetsplatsen.

Hur du gör karriär utomlands

Foto: Alex Wayne

3. Ödmjukhet, respekt och nyfikenhet
En grundregel om man vill göra karriär utomlands är att vara ödmjuk och visa respekt för andra människor och kulturer. Och att vara beredd på kulturskillnader på alla plan. Nyfikenhet, i en lagom dos, är en bra utgångspunkt för att lära sig så mycket som möjligt om den nya miljön, människorna och kulturen.

4. Härda ut och fullfölj planen
Ge inte upp. Börja inte tänka på att åka hem, så fort det börjar kännas jobbigt. Försök i stället att kämpa på tills du har uppnått det du föresatt dig. Med inställningen att det inte enbart ska vara roligt utan att det ska föra dig framåt och ge nya lärdomar är det lättare att klara av svårigheter.

5. Låt första platsen ta dig vidare
Vill man göra karriär inom hotell- och restaurangbranschen är Dubai rätta stället att börja på. Där finns alla de stora kedjorna representerade. Därför kan man börja i Dubai och därifrån söka sig vidare ut till andra delar av världen, där kedjorna också har hotellanläggningar. Men man ska vara medveten om att man kallnar fort. Efter bara två år är man inte längre lika intressant, om man inte varit ute och jobbat aktivt på den internationella banan.

Läs mer på: meinabox.com

Skribent: Christina Hultman

Dela dessa tips på sociala medier