Hur du lyckas med speeddatingintervjuer

Foto: Stock

Hur du lyckas med speeddatingintervjuer

Allt utvecklas och blir mer effektivt – även anställningsintervjuer, där det dykt upp en ny form den senaste tiden – s.k. snabbintervjuer. Här kommer tipsen:

1. Ta reda på så mycket som möjligt innan
Förberedelse inför jobbintervjuer är alltid a och o och så även i detta fall. Försök ta reda på så mycket fakta som möjligt angående hur många kandidater och företag som är på plats samtidigt samt hur många minuter varje intervju är. Desto mer du vet desto mindre överraskad blir du.

 2. Vad har du för USP?
Du behöver veta och skriva ner vad du har för USP – Unique Selling Proposition, på marknadsföringsspråk. Det vill säga vad är kärnan i vem du är och vad just du är bra på. Det är detta som är det du ska marknadsföra allra mest och det på extremt lite tid så förarbetet kräver verkligen sin man eller kvinna.  

hur du lyckas med speeddatingintervjuer

Foto: Olivia Isaksson

3. Träna på att övertyga snabbt
Hela snabbintervjun går ju just ut på, snabbhet så här behöver du klocka din presentation så att du verkligen får sagt det du vill. Tiden kan variera men endast ett par minuter är ingen ovanlighet. Träna gärna tillsammans med någon som kan ge dig feedback på hur väl du lyckades övertyga om att just du är intressant att gå vidare med.

 4. Låt kroppen vara med
Du har säkert redan hört att det inte bara vad man säger utan även hur som räknas för det totala första intrycket och det stämmer i högsta grad även in på snabbintervjuer. Tänk på att ditt kroppsspråk där ögonkontakten är allra viktigast om det ska bli ett positivt ”möte”. Att le och verka tycka det är kul förstärker självklart också det positiva intrycket.

 5. Minska kraven
De flesta tycker nog att den här formen av intervjuer är mer eller mindre svår eller jobbig i alla fall i början innan man blivit lite mer varm i kläderna. Detta gäller för övrigt även de som intervjuar. Försök slappna av och minska kraven på att ”svara rätt”. Till syvende och sist gör den som ”är sig själv” ett mycket bättre intryck än den som till varje pris försöker svara och bete sig som man tror att man ska för att få jobbet.

Ta en reflektionsrunda efteråt. Vi behöver stanna upp och fundera över saker och ting ibland för att vi ska kunna växa och utvecklas. Ta lite time-out efter och tänk en stund på saker som du sa och gjorde som verkligen var bra och du kan känna dig stolt över och fundera gärna på sådant som gick mindre bra och som du inte vill göra om nästa gång. Observera dem som är riktigt bra på att presentera sig på ett vinnande sätt och be gärna om råd. Man lär så länge man lever…

 

Skribent: Nina Jansdotter

Dela dessa tips på sociala medier