Hur du på bästa sätt beställer Business information

Foto: Jens C Hilner

Hur du på bästa sätt beställer business information

Lars Olofsson är managementkonsult och grundare av informationsanalysföretaget Prio Startup. Men han har även en bakgrund inom militär underrättelseverksamhet. Denna erfarenhet använder han sig av i sitt arbete med kvalitetssäkrad business information, BI, som är Prio Startups affärsidé. Här delar Lars med sig av sitt kunnande om vad man bör tänka på som beställare av BI.

1. Drunkna inte i informationsfloden
Idag finns det hur mycket information som helst att tillgå. Därför är det viktigt att inte låta sig svepas med i informationsöverflödet utan att lära sig ”trampa vatten”, ta det lugnt och verkligen reda ut vad det är man behöver. För det är först när man har rätt information för sitt syfte, och presenterat på ett pedagogiskt sätt så att man snabbt kan fatta ett välgrundat beslut, som den blir verkligt värdefull.

2. Börja med en behovsanalys
När man har ett av behov av BI ska man alltid initialt fråga sig vilken sorts information det är man behöver, det vill säga att göra en behovsanalys. När man väl vet detta kan man börja titta på vilka olika leverantörer det finns att välja mellan.

3. Inte sanning utan snarare sannolikhet
Något man måste vara medveten om att BI inte är någon sanning. Det är också därför som BI-företagen inte tar något ansvar eller ger några garantier för sin BI.

Hur du på bästa sätt beställer Business information

Foto: Jens C Hilner

4. Främst priset som skiljer
Det är svårt att jämföra olika BI-företag och deras produkter och säga att den ena är bättre än den andra. Eftersom BI-företagens metoder för insamling av information, som ligger till grund för BI, är företagens affärshemlighet går det inte att jämföra kvaliteten. Det som går att jämföra är framför allt priset.

5. Presentationens betydelse
Hur presenteras informationen? Med en pedagogisk presentation kan man snabbt få en uppfattning om vad som är viktigt eller ej. För det är först när man vet det, som man kan gräva djupare i de delar som man behöver för att snabbt kunna fatta ett välunderbyggt beslut.

Skribent: Christina Hultman 

Dela dessa tips på sociala medier