Hur du tar steget in i Förenta Nationerna

Foto: Stock

Hur du tar steget in i Förenta Nationerna

I många år jobbade Charlotte Wibäck, VD på Animech Communications på Förenta Nationerna som kommunikationsspecialist i världens alla hörn. Här delar hon med sig av sina tips om hur man kan ta steget in i FN-systemet.

1. JPO eller Junior Professional Officer
Genom SIDA ges man möjlighet att under ett par år tjänstgöra inom Förenta Nationerna och andra internationella organisationer. Många av mina vänner som arbetar i olika positioner på FN eller Sida startade sin karriär som JPO.

2. Registrera dig för internationella hjälpinsatser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekryterar kontinuerligt olika kompetenser som stöd till Förenta Nationerna och olika internationella organisationer som jobbar med hjälpinsatser i länder med konflikter eller katastrofer.

Hur du tar steget in i Förenta Nationerna

Foto: Privat

3. Nätverka på LinkedIn
LinkedIn är ditt bästa verktyg för att kommunicera vem du är och vad du vill direkt till organisationer och personer som arbetar inom FN-systemet och andra internationella organisationer. Var inte blyg utan aktiv. Våga kontakta allt och alla som kan leda dig mot ditt mål. Se till att din profil även finns på Engelska och kolla stavningen.

4. Gå med i Devex Jobs
Här hittar du olika typer av tillfällen och kontraktstyper. Se upp för ”scams” och skicka aldrig pengar till någon organisation. På Devex hittar du även information om händelser, organisationer och situationer runt om på jorden som kan vara av intresse.

5. Förberedelse
Att delta i en insats eller att arbeta på en internationell organisation är ett tufft beslut eftersom det är ett mycket krävande jobb .Du måste förbereda dig på att du utan din familj eller dina vänner kommer att få arbeta i ett främmande land, i konflikter eller katastrofer, tillsammans med kollegor från jordens alla hörn. Det är ofta långa och tuffa arbetspass under mycket svåra och påfrestande omständigheter. Du måste ha rätt verktyg med dig från ditt hemland för att hantera detta annars blir du sjuk.

Läs mer på SIDA

Dela dessa tips på sociala medier