Hur ledningen lyckas med en förändring

Foto: Stock

Hur ledningen lyckas med en förändring

Att enheter, avdelningar eller företag slås ihop eller att det genomförs en stor omorganisation på ett företag är vanligt förekommande i arbetslivet. Dessa upplevs ofta som väldigt omvälvande för de personer som påverkas av förändringen. Men hur genomför man en stor förändring med så liten inverkan på engagemang, effektivitet och lönsamhet som möjligt? Att räkna hem förändringar är inte så lätt. Du kan enkelt räkna på kostnader för affärssystem och numerärer. Men att räkna på de mänskliga faktorerna som minskad produktivitet och engagemang. Eller eventuella förluster av talanger och högproduktiva medarbetare är svårare.

Andreas Odhage är coach, förändringsledare och föreläsare. Här ger han dig fem snabba tips för att minska de negativa effekterna av en förändring.

1. Planera
Ta först fram en plan för vad som ska göras. Ta fram syfte, skapa en vision och målbild samt stäm av mot rådande värderingar. Planera kommunikation, kommunicera ofta och mycket. Framförallt planera tid för att lyssna. Tala om vad ni ska göra > genomför det ni sagt > redovisa vad ni gjort. Planera för att involvera de berörda i hur ni ska uppnå målbilden.

2. Syfte
Var tydlig med syftet. Kommunicera tidigt i processen vad syftet med förändringen är och rikta det till alla inblandade. Förklara tydligt och enkelt varför förändringen är nödvändig. Var tydliga med att du vill att de berörda ska vara delaktiga i förändringen och att du litar på dem. Det är enklare att arbeta och engagera andra om det finns ett tydligt syfte.

Hur ledningen lyckas med en förändring

Foto: Privat

3. Målbild 
Tappa aldrig fokus på vision och målbild. Det är enkelt att gräva ner sig i det operativa arbetet med att förändra samtidigt som ordinarie verksamhet ska fortlöpa. Ta tid för reflektion och återkoppla ständigt till målet och låt den guida dig i era beslut. Lyft blicken och behåll fokus på ett framtida läge. Glöm inte att fira, varje milstolpe som leder er närmre er målbild är värd att uppmärksamma.

4. Lyssna
Förändring skapar starka känslor. Oro, ilska, misstro, motstånd och frustration är bara några utav alla känslor. Ta dig tid till att lyssna till de berörda.
– Fråga dem vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt idag.
– Fråga vad de skulle göra för att förbättra situationen.
Här kan du få värdefulla insikter om hur förändringen kan leda till något bättre. Engagera berörd personal med bra idéer kopplade till målet i förändringsarbetet. Detta skapar engagemang och driv. Att lyssna och agera på det du hör bygger förtroende och skapar lojalitet.

5. Tid
Förändringar tar tid. Underskatta inte den tid det tar för de inblandade att vänja sig vid det nya. Detta gäller oavsett om ni ändrar strukturer, arbetssätt eller affärssystem etc.

Skribent:

Dela dessa tips på sociala medier