Så här blir du en bättre ledare

Foto: Stock

Så här blir du en bättre ledare

Att vara chef är inte alltid det lättaste då man ofta har krav både från högre chefer, ledning och medarbetare. Förutom de yttre kraven så har chefer precis som alla andra inre krav och en inre kritiker. Jag har intervjuat Kelly Odell, delägare på Astrakan Strategisk Utbildning AB. Kelly har tidigare haft höga ledningsbefattningar på företag som Telia Sonera, Volvo och Whirlpool Sweden AB och jobbar idag som föredragshållare, ledningscoach och strategikonsult. Han är också aktuell med boken Mänskligt Ledarskap – 10 budord för den ofullständige ledaren som är baserad på föreläsningen Ledarens 10 budord.

Det är viktigt med reflektion och att ha en ganska tydlig självbild. Frågor är ett bra verktyg för reflektion och de tydliggör var du är och var du vill vara. Några exempel på frågor du kan ställa är: Hur vill du uppfattas av andra? Funderar du över vad du lämnar för avtryck efter dig? Vad behöver du göra idag och i morgon för att lämna önskat avtryck efter dig?

1. Ta dig tid att reflektera
Var ärlig mot dig själv om varför du ville bli ledare och vad du vill med ditt ledarskap.

2. Gå från ord till handling
Fundera på hur dina värderingar och syftet med ditt ledarskap speglas i ditt dagliga agerande.

3. Uppmuntra dig själv
och andra till att antingen skapa det jobb ni vill ha eller byta till det.

4. Sluta försöka motivera andra
Inspirera och hjälp dem istället att få utlopp för sin egen motivation.

5. Investera tid och pengar
i din egen och medarbetarnas kompetens, öka deras delaktighet och involvera dem djupare i verksamhetens liv.

Så här blir du en bättre ledare

Skribent: Cecilia Kärvegård

Dela dessa tips på sociala medier