Så här bygger du upp ditt nätverk på sociala medier

Foto: Stock

Så här bygger du upp ditt nätverk på sociala medier

Det finns många fördelar med ett stort nätverk. Man får tillgång till en bredare omvärldsbevakning än om man själv skulle söka upp informationen. Andra fördelar med nätverk kan till exempel vara när man söker jobb, försöker samla in pengar, vill hitta ny bostad eller vill väcka opinion i någon specifik fråga. Många kan se och höra om det man har skrivit och ge tips. På det personliga planet kan det innebära att man verkar mer attraktiv att träffa, man är spännande helt enkelt.

Nina Jansdotter är beteendevetare och personlig coach samt expert på sociala medier. Här ger hon fem snabba tips på hur man bygger upp sitt nätverk på sociala medier

1. Bjud på dig själv
Genom att du delar med dig av dig själv och ditt liv så visar du din personlighet och att du bjuder på dig själv. Människor är intresserade av människor och det du sänder ut får du tillbaka.

2. För en dialog
Sociala medier är sociala. Ett samtal kan bara uppstå om man är fler än en. När du kommunicerar med andra uppstår en dialog med både sändare och mottagare och ett ömsesidigt utbyte uppstår.

3. Var aktiv och visa din närvaro
Lägg ner både tid och energi. Visa din kunskap och ditt engagemang.

4. Håll koll på säkerhetsinställningar
Var medveten om att privata saker kan spridas och att det du lägger ut finns kvar.

5. Var dig själv
Ditt agerande på sociala medier blir ett levande cv! Visa vem du är och tänk på att det du lägger ut på sociala medier bör stämma överens med den bild du vill att andra ska ha om dig.

Tips inför karriärplaneringen

Foto: Privat

Skribent:

Dela dessa tips på sociala medier