Så här skapar du lyckade möten

Foto: Stock

Så här skapar du lyckade möten

En viktig komponent för många människor, politiker och företagare är givande möten som utvecklar idéer vidare. Det är här som avtal kan gå i lås och svåra beslut kan fattas – något som Jennifer Lind, både politiker och företagare, vet.

Här ger Jennifer sina bästa tips kring vad som krävs för att få till lyckade möten som främjar skapande och goda beslut.

1. Ärlighet varar längst
För att få till lyckade möten så se till att inte slösa bort din och andras tid genom att inte bidra till mötet. Då är det bättre att du bokar om mötet till en tid då du har ork till att engagera dig.

2. Förbered dig 
För att mötet ska gå i rätt riktning och generera ett mervärde är det viktigt att du är förberedd. Tänk igenom vad du vill uppnå med mötet och vad du vill ha sagt innan du går dit.

Så här skapar du lyckade möten

Foto: Privat

3. Var lyhörd 
Lyssna på vad andra deltagare har att säga på mötet. Läs av deras kroppsspråk, deras ton och fokusera på vad de säger så att du kan bekräfta att du hör dem. Människor som känner sig hörda och bekräftade blir oftast mer positivt inställda, jämfört med de som istället känner sig förbisedda.

4. Anpassa dig 
Anpassa det du säger utefter de andra mötesdeltagarna. Tala samma språk som dem och håll det du säger tydligt, koncist och intressant så att du tillför ett mervärde som andra har nytta av.

5. Ge och ta 
Sist men inte minst, glöm inte att de bästa mötena är möten där alla ger och tar. Även om du förberett dig, är lyhörd och anpassar dig utefter situationen är det också viktigt att andra gör detsamma. Möten fungerar bäst när alla deltar.

Skribent:

Dela dessa tips på sociala medier