så skapar du aktivitet på sociala medier

Foto: Stock

Så skapar du aktivitet på sociala medier

Visst är det roligt när man får mycket respons och många kommentarer på sina inlägg? Att ställa en fråga kan vara ett bra sätt för att uppnå detta och skapa diskussion och engagemang. Genom att skapa dialog visar man intresse för sina följares åsikter vilket ökar trovärdigheten, jämfört med att till exempel främst kavla ut budskap eller reklam om den egna verksamheten.
Här delar Nina Jansdotter, expert på sociala medier, med sig av sina bästa tips för hur man skapar engagemang med hjälp av frågor. 

1. Öppna frågor öppnar upp för mer respons 
Ska man välja öppna eller slutna frågor? Har man slutna frågor, det vill säga som man kan svara ja eller nej på, så ger de inte lika ofta långa och uttömmande diskussioner. Men de kan vara bra att använda då och då eftersom de är enkla att besvara. Öppna frågor är dock att föredra eftersom det bättre öppnar upp för dialog.

2. Ställ en enkel och rak fråga som står för sig själv 
Enkla och vardagliga frågor, som ”hur har du det idag?” kan ge oväntat mycket respons. Men en kort och rak fråga kan även ha mycket djup och leda till intressanta diskussioner och berättelser. Politik kan dock vara känsligt och bör därför undvikas om man inte är beredd på att lägga ned tid och engagemang för att undvika eventuella missförstånd eller badwill.

Så skapar du aktivitet på sociala medier

Foto: Privat

3. Utgå gärna från bilder 
Koppla din fråga till en bild eller en film. En bild sticker ut mer i flödet eftersom den lättare fångar ögat. Ett annat tips är att ta hjälp av andras erfarenhet och kreativitet när man vill skapa något nytt. Ställ till exempel frågan om vilken som är bäst av av en ny logga eller en layout. Sedan kan det ju också vara intressant att ställa konkreta frågor om en befintlig vara eller tjänst.

4. Engagera andra skribenter med din fråga 
Koppla din fråga till ett längre textinlägg eller en länk. Tänk på att tagga skribenten så att hen kan bidra med respons och expertkunskap, för att främja diskussionen ytterligare.

5. Variera och ge tillbaka 
Testa och blanda olika typer av frågor för att se hur responsen varierar. Genom att växla mellan olika sorters frågor minskar man också risken att upprepa sig och tråka ut sina följare. Det är även viktigt att själv vara aktiv i diskussionen som uppstår. Tänk också på att själv engagera dig och svara när andra ställer frågor. För det är ju så det fungerar med sociala medier, ju mer du ger själv desto större är chansen att du får mycket tillbaka.

Skribent: Oliver Kertes

Dela dessa tips på sociala medier