Tips för att sluta bråka om pengar

Foto: Stock

Tips för att sluta bråka om pengar

Enligt SCB slutade hälften av alla giftermål i skilsmässa under år 2014, en siffra som Sami Sulieman, VD för Prescott Lewis Invest, tror kan bero på pars oförmåga att prata om pengar.

Här ger han sina fem bästa tips för att tillsammans undvika framtida bråk om ekonomin.

1.  Inse att det inte är ekonomin i sig som skapar oro 
Det är vanligt för oss människor att känna oro och ångest över det som vi inte förstår eller har koll på. Många bråk handlar således om känslorna man skapat kring sin ekonomi, snarare än pengarna i sig.

2. Skaffa er en överblick 
För att oroskänslorna ska försvinna är det viktigt att du och din partner sätter er ner och går igenom er ekonomi ordentligt. Gå därför i ett tidigt skede igenom era skulder, tillgångar, inkomster och utgifter för att på så sätt skaffa er en överblick över hur er ekonomiska situation ser ut och varför.

Tips för att sluta bråka om pengar

Foto: Privat

3. Förstå era meningsskiljaktigheter 
Alla människor har olika inställningar till ekonomi och pengar – en inställning som vi tar med oss från barnsben. Vissa har växt upp i en ekonomiskt trygg familj och andra har erfarenhet av ekonomisk otrygghet. Oavsett vilka upplevelser vi har, så har de färgat vårt förhållningssätt till pengar upp till vuxen ålder.

4. Gör en plan 
När ni väl börjat få koll på hur er ekonomi ser ut kan ni börja fundera över hur ni vill att den ska ut i framtiden. Gör en plan och börja arbeta för den gemensamt.

5.  Fortsätt ha koll 
Viktigt att komma ihåg är att det inte räcker att se över ekonomin en gång för att känna att man har fortsatt kontroll. Avsätt därför regelbundet tid för att gemensamt se över er ekonomi även i fortsättningen.  

Skribent: Johanna Järvstråt 

Dela dessa tips på sociala medier