Tips för en bättre mental hälsa

Foto: Stock

Tips för en bättre mental hälsa

Mariana Groparu har arbetat i många år med psykisk hälsa och ohälsa. Hennes fokus ligger på EQ – Emotionell Intelligens. Viktiga aspekter inom det är att vi har förmågan att rikta uppmärksamheten på det som händer inom oss för att sen skifta och rikta fokus på det som händer utanför oss.

Vi behöver balansera mellan vårt inre och vårt yttre för att kunna förstå och relatera till andra. Vidare behöver vi förstå vikten av medveten närvaro, uppmärksamhet och emotionell intelligens, säger Mariana.

Känner du dig misslyckad? Hör du ofta att du bär på ansvaret till din förändring men vet inte vad du ska göra med den tunga känslan? Här ger hon fem tips till hur du kan bli mer medveten och må bättre.

1. Andas 
Det är det viktigaste. Andas djupt och långsamt tre gånger. Håll handen på magen för att försäkra att du andas därifrån och inte kort och snabbt från bröstet. Bli medveten om känslan. Är känslan stark? Våga känn dig misslyckad för en stund.

2. Observera 
Hur intensiv är känslan? Inte alls för du har bestämt dig för att inte känna något. Var i kroppen känns det mest. Känns det varmare eller kallare i kroppen eller var känns det spänt. Lägg märke till din inre dialog. Vilka tankar har du? Låt tankarna vandra vidare. Upprepa. Endast ren observation tillåten.

tips för en bättre mental hälsa

Foto: Privat

3. Acceptera 
Acceptera att du känner som du gör. Oavsett vad känslan tar fram för minne är känslan din även om den är tung. Känn och acceptera den genom att andas lugnt och från magen. Om du accepterar och inte fastnar i gamla minnen och dömande tankar kan styrkan i känslan kring dem förändras och minskas.

4. Låt gå 
Lättare sagt än gjort. Upptäck de begränsande tankarna och släpp taget om dem om och om igen.

5. Upprepa 
Mycket viktigt att upprepa detta så fort känslan återkommer. För den försvinner inte. Men för varje gång du tar dig tid för den kommer den att bli svagare. Ju svagare den blir desto mer plats får du till att känna dig lyckad. För det är du oavsett.

Läs mer på: emotionellhälsa

Dela dessa tips på sociala medier