Tips inför karriärplaneringen

Foto: Stock

Tips inför karriärplaneringen

Frågorna vem är jag, vad vill jag göra och hur ska jag gå tillväga, är vanliga frågeställningar karriärcoach Nina Jansdotter brukar använda i sammanhang när någon vill vara mer sann mot sig själv i sin karriärplanering.

1. Vem är jag? Det är en väldigt existentiell fråga där man kan borra djupt och handlar i grunden om meningen med livet. Vad är din livsvision och hur stämmer det ihop med dina grundvärderingar. Det handlar om dina talanger både dem som du använder i dag men även om de talanger du skulle kunna använda om du vågade utveckla dem mer och gav dem näring. Det handlar också om din tallang kopplat till din passion. Vad du brinner för och tycker är kul.

2. Blicka tillbaka vad du kan göra med alla dina talanger, gåvor, din kompetens och ditt unika jag. Det här är mer en aktiv och utåtgående fas. Vad är det du egentligen vill och försök att konkretisera det hela. Tänk vad vill jag istället för vad som är möjligt i ett första skede. Det kan också vara så att du inte har en aning om vad du vill. Du har en känsla för vem du är men vet egentligen inte i vilka sammanhang du skulle passa. Då behöver du mer specificera dig och lära dig mer om vår omvärld.

Tips inför karriärplaneringen

Foto: Privat

3. Det kan handla om att du behöver se över arbetsmarknaden i stort. Eller att du googlar, läser tidningar och frågar människor som har liknande tankar och värderingar som dig själv. Du kan även läsa biografier och försöka sätta dig in i hur människor lever och vad de gör i olika typer av yrken och positioner. Det är möjligt att det inte finns någon titel på något du kan tänka dig göra och behöver uppfylla det själv.

4. När du tagit beslut är det dags att kommunicera det utåt till andra. Det här är jag och det här vill jag. Du kommer att träffa människor som vill hjälpa dig om du börjar kommunicera. Den positiva energin i att göra saker och dela med sig till andra är bra för att det skapar glädje. Delad glädje är dubbel glädje och du kan hjälpa andra. Du har dina kunskaper som du kan bjuda på.

5. Processen pågår hela tiden. Under tiden du tänker hur, ska tankarna om vem är jag och vad var det egentligen jag ville finnas med. Se över vilka resurser, nätverk, kunskaper och kapital du har. Du kanske måste jobba extra eller gå en utbildning för att nå ditt mål. I den här fasen kanske du behöver skriva en affärsplan och vara mer detaljerad med en budget. Ta lärdom av andra. Det kan vara bra att få andras synpunkter på hur du ska kunna uppfylla ditt mål.

Skribent: Marianne Jonsson

Dela dessa tips på sociala medier