Tips på hur du håller kontakt med dina referenser

Foto: Stock

Tips på hur du håller kontakt med dina referenser

I nästan varje anställningsförfarande frågas det efter referenser. För att du ska få så mycket ut av de referenser du använder finns en del att tänka på.

1. Skräddarsy referenserna efter jobbet
Fundera över vilken eller vilka referenser som är lämpligast för just det jobbet du söker just nu hellre än att du alltid använder samma personer.

2. Håll kontakten
Det är också bra att hålla kontakten med dina referenser så att du kan uppdatera dem med vad som händer och vilka jobb du sökt just nu så att de är beredda på att någon ringer. Givetvis ska du också fråga om lov innan du uppger dem som referens.

Tips inför karriärplaneringen

Foto: Claes Rosengren

3. Uppdatera din referensbank
Håll också koll på att dina referensers kontaktuppgifter verkligen stämmer. Det råder stor rörlighet på arbetsmarknaden och kanske har de också bytt jobb.

4. Fråga dem efter feedback
Innan du använder en referens kan det vara bra att fråga honom eller henne om hur de uppfattar dig och vilka som de anser vara dina starka och svaga sidor.

5. Personliga referenser
Har du inte haft så många jobb kan du i stället använda en lärare, mentor, studentkompis eller handledare. Helst ska referenserna dock inte vara mer än fem år gamla så att de verkligen känner dig för den du är nu.

Skribent: Nina Jansdotter

Dela dessa tips på sociala medier