Tips på hur du hanterar konflikter på jobbet

Foto: Stock

Tips på hur du hanterar konflikter på jobbet

Alla av oss har säkert varit med om att ett möte har slutat i en konflikt, och att det som sagts har missförståtts av en eller ett flertal av våra medarbetare. Ibland kan vi uppfatta situationen som att vi befinner oss i två helt olika verkligheter, och hur kan något vi förklarat på ett så enkelt sätt och som är självklart, vara så svårt att förstå.

Oavsett vilken typ av organisation det handlar om så kan konflikter som bubblar upp till ytan tyvärr orsaka enormt stora problem. Därför behöver du som chef eller ledare ha goda kunskaper kring hur du kan hantera olika typer av konflikter. Om den eller de som har ansvaret hanterar konflikten på fel sätt så finns det en stor risk att ni tappar medarbetarnas engagemang, men även att det påverkar verksamhetens resultat negativt. Forskning visar på att när en eller flertal konflikter hanteras på rätt sätt, så kan det istället bidra till ett större engagemang bland medarbetarna, och därmed lyfter det också företagets resultat. 
Här tipsar Kelly Odell om hur du kan lyckas bättre på att hantera konflikter.

1. Undvik inte konflikter
Konflikter är något helt normalt i olika typer av relationer. Relationer som fungerar kännetecknas inte av att konflikt eller konflikter saknas. Istället handlar det om att ta tag i konflikterna och att hantera dem på ett ansvarsfullt sätt. Jag tycker mig ofta se en rätt så  utbredd konflikträdsla i många organisationer och hos många individer.  Konflikter kan uppfattas som obehagliga och det är ganska naturligt att vilja undvika dem men att undvika konflikter innebär också att undvika den bakomliggande orsaken till konflikten.  Det resulterar ofta i att man sveper problem under mattan och inga problem har någonsin blivit lösta på det sättet.  Alternativt kan det bli att individer abdikerar, de har idéer och information som skulle bidra till en bättre lösning på problemet för verksamheten men de väljer att inte delta i diskussionen för att undvika det jobbiga i konflikten.

tips på hur du hanterar konflikter på jobbet

Foto: Privat

2. Skilj mellan sak och person
Detta är mycket lättare sagt än gjort.  Forskare inom psykologin har visat på att vi alla har en tendens att uppfatta att folk som tycker som vi tycker är mer begåvade än de som tycker annorlunda än vi.(bla Buunk & van Yperen, 1991 och Ross, 1977)  Innerst inne kan vi tycka att en annan person är oärlig eller ointelligent om de inte ser det självklara i vår uppfattning.  Men sanningen är oftast att alla individer och/eller grupper strävar efter att bejaka sina egna intressen och ibland hamnar dessa intressen på kollisionskurs.  Sätter du dig in i de andras behov och intressen, och delar med dig till dem om dina, har du större chanser att hitta lösningar som är bra för alla.

3. Undvik kompromisser
Under åren har jag blivit mer och mer missnöjd med kompromiss som ett sätt att lösa konflikter. Inte för att kompromiss, rent konceptuellt, skulle vara ett problem men snarare för hur kompromisser ofta ser ut i verkligheten.  De allra flesta kompromisser slutar med att ingen är lycklig. Detta är kanske ingenstans mer tydligt än i den politiska arenan.  Vi röstar på ett politiskt parti som driver frågor som vi tycker är viktiga.

När dessa frågor slutligen har gått genom hela den politiska processen och blivit lag är de knappt igenkännbara. För att få genom en viss fråga har politiker av alla färger fått kompromissa så mycket att risken är att inga av deras väljare blir nöjda.  Ett bättre alternativ till kompromiss är vad författaren Steven Covey kallar för det tredje alternativet. I sin bok The 3rd Alternative: Solving Life’s Most Difficullt Problems förespråkar Covey att man inte utgår ifrån partnernas lösningar och istället söker andra lösningar som löser parternas underliggande behov.

Bästa tipsen inför fotbollsfesten

När man kompromissar har ofta båda parterna med sig mer eller mindre färdiga idéer eller förslag till åtgärder eller lösningar som man försöker att jämka ihop till en lösning och resultatet blir en halvmessyr av allt vilket inte tillfredsställer någon. När man däremot söker efter den tredje vägen  går man till botten med vad parterna har för egentliga underliggande behov och intressen och sedan söker parterna tillsammans efter lösningar som tillfredsställer samtligas behov.

4. Ha ett öppet sinne
För att lyckas med att hitta den tredje vägen, så måste man vara öppen med att det kan finnas lösningar som är bättre än de som du redan har tänkt på.  Du måste också vara öppen för att den som du tidigare betraktat som din motståndare kan ha en bättre idé än vad du själv har.

5. Sök efter lösningar som båda vinner på
När du hamnar i en konflikt är det lätt hänt att det viktigaste blir att motparten förlorar än att du vinner.  På grund av sårade känslor och dåliga beteenden, så kan det förekomma att du glömmer bort vilka behov eller intressen du egentligen ville tillfredsställa.  I värsta fall kan du till och med medvetet välja bort lösningar som skulle vara bra för dig därför att de också är gynnsamma för motparten. Då blir konflikten destruktiv.  Ingen vinner och alla förlorar. Därför behöver du fokusera på att alla parter ska få sina behov tillfredsställda.

Jag säger ofta i dessa situationer att det är okej att vara självisk så länge du är självisk på lång sikt, inte på kort sikt.  På kort sikt kan det kännas bra att den andra individen inte fick som han eller hon ville, men på lång sikt upptäcker du att du inte heller fick som du ville och dessutom har du skaffat dig en ny fiende.

Dela dessa tips på sociala medier