Tips på hur du höjer kvaliteten i företaget

Foto: Stock

Tips på hur du höjer kvaliteten i företaget

Hur kan man skapa kundnytta, kompetensutbyte och en attraktiv arbetsplats utan att tappa effektiviteten i organisationen? En stor del av hemligheten ligger i hur man ser på förändring och sin egen roll i omvärldens utveckling. Relationsbyggande som inställning ger ofta goda resultat och skapar återkommande möjligheter att ta vara på varandras styrkor och perspektiv. Idag berättar vi om ett par koncept som kan hjälpa dig att höja kvaliteten och trivseln på ditt företag. Om du har knutit ihop strategin på ett bra sätt så följer produktiviteten av sig själv. Här är fem snabba tips från Eric Gulve på Ciro Connections.

1. Kommunikation
Grunden till all effektivitet är att informationen får flöda på ett sätt som motsvarar deltagarnas behov. Prata med varandra och ta reda på hur dina kollegor föredrar att ta emot kommunikation och frågor. Att bli bemött på ett sätt som direkt kan omsättas i handling är det första steget till ett bra arbetssätt. Det låter er fokusera arbetsminnet på själva budskapet istället för att tappa energi i översättningen. Börja med relationer du känner dig trygg med och ta första steget för att ge dem ett lyft. Be dem sedan att sprida motivationen vidare! På det sättet känner de sig mer delaktiga och får chansen att förbättra kommunikationen med någon du kanske inte hade en aning om.

2. Visualisera arbetet
Om ni aldrig ritat upp en processkarta förut så finns det en stor chans att ni ser och prioriterar saker annorlunda utan att tänka på det. Det finns massor av lättstartade verktyg som kan hjälpa dig att se de större sammanhangen, samtidigt som detaljerna bevaras där de hör hemma. Pröva gärna Kanban-metoden där du ritar titeln och funktionen på framsidan av varje kort, med alla detaljerna på insidan. Du kan även dela in arbetet i swimlanes för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. Var uppmärksam varje gång ni kommer till ett nytt steg och belöna medarbetare när de är ärliga med sina lägesrapporter och intresserar sig för hur fler kan bidra till gruppens framgång.

3. Lyssna på kunden
Att sälja handlar inte bara om att ditt eget budskap ska landa hos en för tillfället mottaglig målgrupp. Det handlar också om att saker du står för ska kunna följa kunden samt olika behov som kan tänkas utvecklas över tid. Om du har pushat en kund för hårt innan behoven har uppkommit så är det mindre troligt att de kommer till dig när behoven väl inträffar. Försök istället att visa intresse för kunderna och deras närvaro, så att de får chansen att berätta om sina förväntningar. Genom att aktivt visa att du är villig att tillmötesgå dem i steg ett skapar du ett förtroende som lägger dig högt upp på listan för framtida lösningar. Mät vilka ingångar som är vanligast hos dina kunder och bygg en successionsordning av tjänster som naturligt följer på varandra och kan sammankopplas på ett enkelt och flexibelt sätt.

4. Hantera incidenter rätt
Det finns alltid oförutsedda missar som kan få dig ur balans eller göra att ni ser rött vid fel tidpunkter. När något sådant händer är det viktigt att samla så mycket information om fallet som möjligt innan känslor och tolkningar har cementerats ned i en rationaliserad attityd. Sådana attityder kan bli bekväma ovanor som används för att lägga skuld på andra utan att behöva konfronteras med vår egocentrism. Sätt upp rutiner för konfliktlösning, krishantering och samtalsstöd som dokumenteras ordentligt. Låt sedan medarbetarna samla sig och få sina röster hörda, jämför dem sedan med respekt innan ärendet stängs. Att känna sig sedd motverkar att negativiteten växer över tid. Det är lika viktigt att följa upp de tekniska bitarna av en incident så att ni får tydliga siffror på exakt vilken påverkan en incident har haft.

5. Visa upp vad ni lyckas med
Det är många som glömmer att fira sina bedrifter och resultat på grund av stressen i vardagslivet. All mental energi behöver frigöras någon gång för att lämna plats för ny inspiration. Genom att regelbundet plocka upp resultat och visa vad de bidrar med skapas en framgångskultur som medarbetarna kan samlas kring. Gemensam glädje och triumf blir så mycket bättre när resten av världen också ser på! Ni kan också lyfta fram hur ni hanterat en svår situation och tacka de som hjälpt er genom den. Det inger förtroende hos både medarbetare och intresserade talanger som funderar på att söka jobb hos er. Varje person räknas och det är något alla behöver veta. Att inkluderas i sociala händelser och kunna lägga en tuff månad bakom sig är jätteviktigt för att kunna återhämta sig och satsa på nytt.

Skribent: Eric Gulve

Dela dessa tips på sociala medier