Tips som hjälper dig att marknadsföra din utlandserfarenhet

Foto: Stock

 Tips som hjälper dig att marknadsföra din utlandserfarenhet

Även om många svenska arbetsgivare värdesätter utlandserfarenhet är det ofta nödvändigt för den som arbetat utomlands i ett par år och kommer hem för att fortsätta sin karriär i Sverige att marknadsföra sina internationella färdigheter och sin internationella kompetens. Här tipsar Charlotte Wibäck, som arbetat med kommunikationsfrågor för FN i flera länder och som numera är vd på Animech Communications, om hur du marknadsför din utlandserfarenhet gentemot svenska arbetsgivare.

1.Visa exempel på din problemlösande förmåga
Under åren på Världshälsoorganisationen arbetade Charlotte Wibäck med kommunikation i krisdrabbade länder som bland annat drabbats av tsunamier, fågelinfluensa och SARS. Att arbeta i främmande länder vars kulturer skiljer sig från den svenska och under förutsättningar där man inte kan ta något för givet utvecklade förstås hennes problemlösande förmåga.

2.Visa prov på din anpassningsförmåga
Den som har arbetat utomlands har lärt sig att snabbt anpassa sig till olika länder, kulturer och förutsättningar. Man blir självgående och anpassar sig snabbt till olika förutsättningar. Den här typen av färdigheter är värdefulla tillgångar när du kommer tillbaka till Sverige.

Tips som hjälper dig att marknadsföra din utlandserfarenhet

Foto: Privat

3. Dela med dig av ditt globala nätverk
En fördel för dig som arbetat utomlands är det internationella nätverk du förhoppningsvis lyckats bygga upp. Nätverket är en ovärderlig tillgång för dig personligen, men även för dina svenska arbetsgivare.

4. Fundera på vilka färdigheter du stärkt under dina utlandsår
”Översätt” dina färdigheter till svenska förhållanden och tveka inte att marknadsföra dem gentemot svenska arbetsgivare, det kan hjälpa dig att landa nästa drömjobb.

5. Visa hur dina utlandsvistelser stärkt dig som person
Man växer otroligt mycket som person av att komma till nya länder och sätta sig in i hur det är att arbeta i en främmande kultur, var och en med sina egna oskrivna regler. Konkretisera hur dina utlandserfarenheter bidragit till din utveckling genom att exemplifiera.

Skribent: Annika Wihlborg 

Dela dessa tips på sociala medier